Number of the records: 1  

společenské romány

 1. Form, Genrespolečenské romány
  See linkromány společenské
  sociální romány
  romány sociální
  Linking entrysocial novels
  Source data foundKARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Albatros, 2008. 541, [57] s. Albatros In. ; KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. Albatros, 2008.
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (890) - Books
  (6) - Audio documents
  form/genre

  form/genre