Number of the records: 1  

magnetická rezonance

 1. Topical termmagnetická rezonance
  See linkrezonance magnetická
  MRI (fyzikální jev)
  MR (lékařství)
  See alsomagnetické pole
  elektronová paramagnetická rezonance
  nukleární magnetická rezonance
  zkoušení materiálů
  Linking entrymagnetic resonance (physics)
  Conspect537.6/.8 - Magnetismus. Elektromagnetismus
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (94) - Books
  (2) - Electronic sources
  (8) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1