Number of the records: 1  

rétorika

 1. Topical termrétorika
  See linkřečnictví
  See alsořečnice
  barokní homiletika
  řečníci
  ekfráze
  ekphrasis
  rétorika
  komunikační dovednosti
  oslavné řeči
  psaný projev
  slam poetry
  sofisté
  veřejné vystupování
  dějiny rétoriky
  mluvený projev
  sociální komunikace
  Linking entryrhetoric
  Conspect808 - Literární styl. Literární činnost a technika. Efektivní využívání jazyka. Spisovatelská činnost
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (308) - Books
  (1) - Rare books
  (2) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1