Number of the records: 1  

předpony a přípony

 1. Topical termpředpony a přípony
  See linkpřípony a předpony
  See alsotvoření slov
  Linking entrysuffixes and prefixes
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1