Number of the records: 1  

politické programy

 1. Topical termpolitické programy
  See linkprogramy politické
  politický program
  program politický
  politická platforma
  platforma politická
  programy politických stran
  stranické programy
  programy stranické
  politické doktríny
  doktríny politické
  See alsoetnopolitika
  izolacionismus
  vnitrostranické frakce
  národní zájem
  politické strany
  politický mesianismus
  politizace problému
  vládní programy a projekty
  volební programy
  Erfurtský program, 1891
  Gothajský program, 1875
  Košický vládní program (1945)
  Linking entrypolitical programs
  Conspect329 - Politické strany a hnutí
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (12) - Soubor věcných témat
  (34) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading