Number of the records: 1  

závazkové právo

 1. Topical termzávazkové právo
  See linkprávo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  See alsoprodlení s plněním peněžitého dluhu
  pohledávky
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  volba práva
  culpa in contrahendo
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  smluvní právo
  závazky
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  soukromé právo
  Linking entrylaw of obligations
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - t100r
  (12) - Soubor věcných témat
  (196) - Books
  (78) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (15) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1