Number of the records: 1  

motorické poruchy

 1. Topical termmotorické poruchy
  See linkpohybové poruchy
  poruchy motoriky
  poruchy motorické
  poruchy pohybové
  poruchy pohybu
  poruchy hybnosti
  See alsometoda MFK (lékařství)
  dětská mozková obrna
  dyspraxie
  hypokineze
  Parkinsonova nemoc
  imobilní pacienti
  motorika člověka
  nemoci pohybového ústrojí
  parkinsonismus
  extrapyramidové dyskinetické poruchy
  ochrnutí
  poruchy chůze
  poruchy extrapyramidového systému
  zdravotní postižení
  Linking entrymovement disorders
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (14) - Soubor věcných témat
  (74) - Books
  (4) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (3) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - Attachment
  (8) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1