Number of the records: 1  

správní orgány

 1. Topical termsprávní orgány
  See linkorgány správní
  správní úřady
  úřady správní
  See alsokolegiální orgány
  správní řízení
  úřední jednání
  finanční úřady
  katastrální úřady
  krajské úřady
  městské úřady
  nezávislé správní orgány
  obecní úřady
  okresní úřady
  patentové úřady
  pozemkové úřady
  vojenská správa
  zemstva
  ústřední orgány státní správy
  živnostenské úřady
  státní správa
  veřejná správa
  Linking entryadministrative agencies
  Conspect35.07 - Organizace a řízení veřejné správy
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (18) - Soubor věcných témat
  (50) - Books
  (1) - Electronic sources
  (41) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading