Number of the records: 1  

neziskové organizace

 1. Topical termneziskové organizace
  See linkorganizace neziskové
  nevýdělečné organizace
  organizace nevýdělečné
  neprofitní organizace
  organizace neprofitní
  nonprofitní organizace
  organizace nonprofitní
  nestátní neziskové organizace
  organizace neziskové nestátní
  See alsospolkové rejstříky
  příspěvkové organizace
  rozpočtové organizace
  nevládní instituce a organizace
  neziskový sektor
  sociální podniky
  ziskové organizace
  humanitární organizace
  nadace
  nadační fondy
  obecně prospěšné společnosti
  občanská sdružení
  veřejně prospěšné organizace
  Linking entrynonprofit organizations
  Conspect061.2 - Nevládní organizace a kooperace
  334 - Formy organizace a spolupráce v ekonomice
  347 - Soukromé právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (13) - Soubor věcných témat
  (112) - Books
  (4) - Electronic books for the visually impaired
  (34) - ARTICLES
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1