Number of the records: 1  

trestní odpovědnost

 1. Topical termtrestní odpovědnost
  See linkodpovědnost trestní
  See alsonepříčetnost
  polehčující okolnosti
  trestní odpovědnost mladistvých
  věková hranice trestní odpovědnosti
  právní odpovědnost
  Linking entrycriminal liability
  odpowiedzialność karna
  Conspect343 - Trestní právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - t100i
  (5) - Soubor věcných témat
  (49) - Books
  (106) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading