Number of the records: 1  

nemoci mozku

 1. Topical termnemoci mozku
  See linkencefalopatie
  mozkové poruchy
  See alsomitochondrialní encefalopatie
  echoencefalografie
  elektroencefalografie
  mozek
  Alzheimerova choroba
  Parkinsonova nemoc
  cerebrovaskulární nemoci
  chorea
  chronická toxická encefalopatie
  dětská mozková obrna
  encefalitida
  epilepsie
  epileptózy
  hydrocefalus
  mozková ischemie
  mozkové nádory
  oběhové poruchy mozku
  poruchy mozkových funkcí
  transmisibilní spongiformní encefalopatie
  nemoci centrálního nervového systému
  Linking entrybrain diseases
  Conspect616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (20) - Soubor věcných témat
  (56) - Books
  (7) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (4) - Electronic books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1