Number of the records: 1  

statistické metody

 1. Topical termstatistické metody
  See linkmetody statistické
  See alsoanalýza přežívání
  statistické vzorkování
  statistická regulace procesů
  metoda GUHA
  ekonofyzika
  informetrie
  statistická šetření
  LINDA (metoda)
  analýza časových řad
  bootstrapové metody
  metoda Monte Carlo
  metoda nejmenších čtverců
  metoda plochy odezvy
  plánování experimentů
  pořádkové statistiky
  scientometrie
  statistická indukce
  testování statistických hypotéz
  vícerozměrné statistické metody
  matematická statistika
  Linking entrystatistical methods
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  311 - Statistika
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (20) - Soubor věcných témat
  (528) - Books
  (9) - Electronic sources
  (2) - Attachment
  (8) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.