Number of the records: 1  

majetek

 1. Topical termmajetek
  See alsodigitální majetek
  movitosti
  majetkové restituce
  občanskoprávní vztahy
  společné jmění manželů
  správa majetku
  církevní majetek
  hmotný majetek
  majetek krajů
  majetek obcí
  nehmotný majetek
  nemovitosti
  oceňování majetku
  ochrana majetku
  státní majetek
  veřejný majetek
  zemědělský majetek
  židovský majetek
  Linking entryproperty
  Conspect347 - Soukromé právo
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (18) - Soubor věcných témat
  (73) - Books
  (33) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (14) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.