Number of the records: 1  

geny

 1. Topical termgeny
  See alsohomozygotnost
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  dědičnost
  farmakogenetika
  genetický kód
  genetika
  genofondy
  genom
  genotyp
  genová exprese
  genová terapie
  genové inženýrství
  mutace (biologie)
  umlčování genů
  antionkogeny
  genetické mapování
  leptinový gen
  onkogeny
  Linking entrygenes
  Conspect575 - Obecná genetika. Obecná cytogenetika. Evoluce
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (19) - Soubor věcných témat
  (48) - Books
  (5) - Video records
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1