Number of the records: 1  

sociální antropologie

 1. Topical termsociální antropologie
  See linketnosociologie
  antropologie sociální
  See alsosociální antropoložky
  antropologie médií
  etnometodologie
  sociální antropologové
  antropologie krajiny
  antropologie města
  antropologie náboženství
  ekologická antropologie
  ekonomická antropologie
  politická antropologie
  strukturální antropologie
  antropologie
  sociologie
  Linking entrysocial anthropology
  Conspect39 - Kulturní antropologie. Etnologie. Etnografie
  NoteVědní obor zabývající se zkoumáním společenského světa, kultury a jejich proměn, poznáváním a analýzou projevů člověka ve společnosti, kulturní rozmanitostí.
  Sociální antropologie se zabývá tématy, jako jsou migrace, etnické vztahy a konflikty, příbuzenství, rodina a sociální sítě.
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (173) - Books
  (2) - Video records
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1