Number of the records: 1  

faktorová analýza

 1. Topical termfaktorová analýza
  See linkanalýza faktorová
  See alsokonfirmační faktorová analýza
  vícerozměrné statistické metody
  Linking entryfactor analysis
  Conspect3 - Společenské vědy
  519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (2) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.