Number of the records: 1  

algebra

 1. Topical termalgebra
  See alsoabstraktní algebra
  geometrická algebra
  homomorfismy
  komutativní algebra
  nekomutativní algebra
  homomorfismy
  nekomutativní algebra
  algebraická logika
  Galoisova teorie
  algebraická geometrie
  algebraické identity
  algebraické nerovnosti
  algebraické rovnice
  algebraické struktury
  aplikovaná algebra
  diferenciální algebra
  homologická algebra
  komplexy (matematika)
  obecná algebra
  počítačová algebra
  teorie reprezentací
  univerzální algebra
  vektorová algebra
  matematika
  Linking entryalgebra
  Conspect512 - Algebra
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (22) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (243) - Books
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.