Number of the records: 1  

MUSKULOSKELETÁLNÍ SYSTÉM - FYZIOLOGIE (non MeSH)

 1. Topical termMUSKULOSKELETÁLNÍ SYSTÉM - FYZIOLOGIE (non MeSH)
  See alsoFYZIOLOGIE MUSKULOSKELETÁLNÍHO A NERVOVÉHO SYSTÉMU A OKA (non MeSH)
  ANAEROBNÍ PRÁH
  CHŮZE (ZPŮSOB)
  CVIČENÍ
  IMOBILIZACE
  ISOMETRICKÁ KONTRAKCE
  ISOTONICKÁ KONTRAKCE
  KALCIFIKACE FYZIOLOGICKÁ
  KLOUBY - ROZSAH POHYBU
  KOSTI - HUSTOTA
  KOSTI - REGENERACE
  KOSTI - RESORPCE
  KOSTI - VÝVOJ
  LET ZVÍŘAT
  LOKOMOCE /pohyb/
  MAXILOFACIÁLNÍ VÝVOJ
  MOTORICKÁ AKTIVITA
  NÁMAHA
  OSTEOGENEZE
  OSTEOINTEGRACE
  OSTEOLÝZA
  POHYB (FYZIOLOGIE)
  PRONACE
  RESORPCE ALVEOLÁRNÍ KOSTI
  ROVNOVÁHA
  SUPINACE
  SVALY - KONTRAKCE
  SVALY - RELAXACE
  SVALY - TONUS
  TĚLESNÁ ODOLNOST
  TĚLO - POLOHA
  DatabaseMESH
  References (13) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1