Number of the records: 1  

FYZIKÁLNÍ TERAPIE

 1. Topical termFYZIKÁLNÍ TERAPIE
  See alsoREHABILITACE
  TERAPIE
  ZDRAVOTNICKÁ POVOLÁNÍ
  AMOTERAPIE /písečné lázně/
  BAHNO - TERAPIE
  BALNEOLOGIE
  DIATERMIE
  DRENÁŽ POSTURÁLNÍ
  ELEKTROAKUPUNKTURA
  ELEKTROTERAPIE STIMULAČNÍ
  FOTOCHEMOTERAPIE
  FOTOTERAPIE
  HELIOTERAPIE
  HEMATOPORFYRINOVÁ FOTORADIACE
  HYDROTERAPIE
  HYPERTERMIE INDUKOVANÁ
  IONTOFORÉZA
  KOUPELE
  MASÁŽ
  POHYBOVÁ TERAPIE KONTINUÁLNÍ PASIVNÍ
  PUVA TERAPIE
  SAUNA
  TALASOTERAPIE /moře/
  TERAPIE CVIČENÍM
  TERAPIE ULTRAFIALOVÝMI PAPRSKY
  TRANSKUTÁNNÍ ELEKTRICKÁ NERVOVÁ STIMULACE
  Databaset150m
  References (73) - Books
  (2) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1