Number of the records: 1  

infekce měkkých tkání

 1. Topical terminfekce měkkých tkání
  See linkInfections, Soft Tissue (UF)
  měkké tkáně - infekce (UF)
  See alsoinfekce
  infekční nemoci kůže (RT)
  Linking entrySoft Tissue Infections
  ConspectC01. - 820
  NoteInfekce nekosterní tkáně, tj. vaziva, svalů, šlach, tukové tkáně aj. Pojem se obvykle vztahuje na infekce kůže a měkkých tkání a obvykle jsou postiženy podkožní a svalová tkáň. Mezi predisponující faktory u anaerobních infekcí patří úraz, ischemie a chirurgický zákrok. Původci infekce často pocházejí z fekální nebo ústní flóry, zejména v případech spojených se střevní chirurgií, dekubity a lidským kousnutím.
  DatabaseMESH
  References (1) - MESH
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1