Number of the records: 1  

myšlení

 1. Topical termmyšlení
  See linkCritical Thinking (UF)
  kritické myšlení (UF)
  rozum (UF)
  schopnost myslet (UF)
  Thinking Skills (UF)
  Thought (UF)
  uvažování (UF)
  See alsoduševní procesy
  estetika
  kreativita
  mínění
  řešení problému
  rozhodování
  vytváření pojmu
  Linking entryThinking
  ConspectF02. - 463. - 785
  NoteDuševní činnost, nikoli výhradně percepční, díky které jedinec na základě předešlých zkušeností pochopí určitý aspekt objektu nebo situace.
  DatabaseMESH
  References (7) - MESH
  (12) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1