Number of the records: 1  

spánek

 1. Topical termspánek
  See linkSleep Habits (UF)
  Sleeping Habit (UF)
  Sleeping Habits (UF)
  See alsonervový systém - fyziologické jevy
  psychofyziologie
  sny
  spánková deprivace
  spánková hygiena
  spánková latence
  stadia spánku
  polysomnografie (RT)
  Linking entrySleep
  ConspectF02. - 830. - 855
  G11. - 561. - 803
  NotePřirozený stav opačný k stavu bdělosti. V průběhu s. se střídá několik stadií a cyklů, které lze rozlišit např. pomocí EEG vyšetření, resp. polysomnografie. Po usnutí se nejprve objeví synchronní s., který je několikrát za noc přerušován paradoxním s. V této fázi dochází k ochabnutí svalstva spojenému s náhlými pohyby, kolísá krevní tlak a srdeční frekvence, zdají se sny, u mužů bývají erekce. Typické jsou rychlé pohyby očních bulbů, které daly této fázi s. název – spánek REM. Tvoří u dospělého asi čtvrtinu celkové doby spánku. Synchronní (NREM tj. non-REM) s. se podle své hloubky dělí do 4 stadií (stadium 1 – theta spánek, 2 – sigma spánek, stadia 3 a 4 – delta spánek). S. umožňuje odpočinek celého těla, ale zejm. mozku. Proto při jeho nedostatku (spánkové deprivaci) dochází k narušení psychických funkcí. K poruchám s. patří např. hypersomnie, dyssomnie, insomnie, parasomnie. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
  Databaset150m
  References (8) - t150m
  (3) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1