Number of the records: 1  

příznaky a symptomy ústrojí dýchacího

 1. Topical termpříznaky a symptomy ústrojí dýchacího
  See alsopříznaky a symptomy
  apnoe
  BRUE
  Cheyneovo-Stokesovo dýchání
  chrapot
  dýchání ústy
  dyspnoe
  epistaxe
  hemoptýza
  hyperkapnie
  hyperoxie
  hyperventilace
  hypokapnie
  hypoventilace
  hypoxie
  kašel
  kýchání
  respirační zvuky
  rinorea
  tachypnoe
  Linking entrySigns and Symptoms, Respiratory
  ConspectC23. - 888. - 852
  NotePříznaky a symptomy nemocí dýchacího systému nebo jiných orgánů, které se projevují jako dýchací potíže.
  DatabaseMESH
  References (20) - MESH
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1