Number of the records: 1  

slinné žlázy

 1. Topical termslinné žlázy
  See alsoexokrinní žlázy
  ústa
  Ebnerovy žlázy
  malé slinné žlázy
  parotis
  podčelistní slinná žláza
  podjazyková slinná žláza
  vývody slinných žláz
  sialografie (RT)
  Linking entrySalivary Glands
  ConspectA03. - 556. - 500. - 760
  A10. - 336. - 779
  A14. - 549. - 760
  NoteŽlázy v ústech vylučující sliny. Jedná se o tři páry slinných žláz – (PAROTIS – příušní žláza, PODJAZYKOVÁ SLINNÁ ŽLÁZA a PODČELISTNÍ SLINNÁ ŽLÁZA). slinné žlázy – žlázy tvořící sliny (viz saliva, salivace). K velkým s. ž. patří tři párové žlázy: žláza příušní (glandula parotis), žláza podčelistní (glandula submandibularis) a žláza podjazyková (glandula sublingualis). Kromě toho existují v dutině ústní i drobné s. ž. (glandulae labiales, buccales, atd.) (cit. Velký lékařský slovník online 2012, http://lekarske.slovniky.cz/ )
  DatabaseMESH
  References (8) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1