Number of the records: 1  

infekce dýchací soustavy

 1. Topical terminfekce dýchací soustavy
  See linkdýchací systém - infekce (UF)
  Infections, Respiratory (UF)
  Infections, Respiratory Tract (UF)
  Infections, Upper Respiratory (UF)
  Infections, Upper Respiratory Tract (UF)
  infekce dýchacích cest (UF)
  infekce dýchacího systému (UF)
  infekce horních a dolních dýchacích cest (UF)
  infekce horních cest dýchacích (UF)
  respirační infekce (UF)
  Respiratory Infections (UF)
  Upper Respiratory Infections (UF)
  Upper Respiratory Tract Infection (UF)
  Upper Respiratory Tract Infections (UF)
  See alsoinfekce
  nemoci dýchací soustavy
  bronchitida
  chřipka lidská
  COVID-19
  empyém pleurální
  faryngitida
  komplex respiračního onemocnění skotu
  laryngitida
  legionelóza
  nachlazení
  parazitární onemocnění plic
  pertuse
  pleuritida
  plicní absces
  plicní mykózy
  plicní tuberkulóza
  pneumonie
  rinitida
  rinosklerom
  sinusitida
  supraglotitida
  syndrom akutního respiračního selhání
  tracheitida
  tuberkulóza laryngu
  tuberkulóza pleury
  Linking entryRespiratory Tract Infections
  ConspectC01. - 748
  C08. - 730
  NoteNapadení DÝCHACÍHO SYSTÉMU mikroorganismy vedoucí obvykle k patologickým procesům nebo nemocem.
  DatabaseMESH
  References (26) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1