Number of the records: 1  

regresní analýza

 1. Topical termregresní analýza
  See linkAnalysis, Regression (UF)
  regresní modely (UF)
  Regression Diagnostics (UF)
  Statistical Regression (UF)
  See alsostatistika jako téma
  lineární modely
  logistické modely
  metoda nejmenších čtverců
  proporcionální rizikové modely
  prostorová regrese
  Linking entryRegression Analysis
  ConspectE05. - 318. - 740. - 750
  N05. - 715. - 360. - 750. - 695
  N06. - 850. - 520. - 830. - 750
  NoteStatistická technika, která umožňuje studovat a měřit závislost mezi dvěma nebo více náhodnými veličinami. Cílem je odhadnout hodnotu jisté náhodné veličiny na základě znalosti jedné nebo více jiných veličin. Odhadovaná veličina se nazývá závisle proměnná (regresand) a obvykle se značí Y, zatímco veličiny, které vysvětlují Y, se nazývají nezávisle proměnné (regresor) a jsou obvykle značeny X. V případě, že Y závisí pouze na jedné X, jedná se o jednoduchou regresní analýzu. Pokud Y závisí na více než jedné nezávisle proměnné, mluvíme o mnohonásobné regresní analýze.
  DatabaseMESH
  References (6) - MESH
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.