Number of the records: 1  

psychoterapie

 1. Topical termpsychoterapie
  See alsobehaviorální disciplíny a činnosti
  aromaterapie
  arteterapie
  behaviorální terapie
  biblioterapie
  feedback psychologický
  gestalt terapie
  hypnóza
  imaginativní postupy v psychoterapii
  interpersonální psychoterapie
  krizové intervence
  logoterapie
  muzikoterapie
  narativní terapie
  psychoanalytická terapie
  psychodynamická psychoterapie
  psychosociální intervence
  psychoterapeutické procesy
  psychoterapie krátká
  psychoterapie mnohočetná
  racionálně emoční psychoterapie
  schematerapie
  senzorická zpětná vazba
  socioterapie
  terapeutická aliance
  terapie barvami
  terapie hrou
  terapie realitou
  terapie tancem
  terapie zaměřená na člověka
  terapie zaměřená na emoce
  zahradní terapie
  zooterapie
  klinická psychologie (RT)
  Linking entryPsychotherapy
  ConspectF04. - 754
  NoteLéčba psychologickými prostředky (hypnózou, autogenním tréninkem, muzikoterapií, arteterapií, skupinovou léčbou apod.). Umožňuje nemocnému, aby si hlouběji uvědomil podstatu svého onemocnění a problému a aby se naučil mu sám svými silami čelit. Používá se jak v psychiatrii, tak i v jiných oborech, zejm. tam, kde jsou pacientovy obtíže do značné míry podmíněny jeho duševním stavem (neurózy, drogové závislosti, psychosomatická onemocnění aj.). (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
  DatabaseMESH
  References (35) - MESH
  (123) - Books
  (7) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1