Number of the records: 1  

fobie

 1. Topical termfobie
  See linkClaustrophobia (UF)
  fobická neuróza (UF)
  fóbie (UF)
  klaustrofobie (UF)
  Neuroses, Phobic (UF)
  Phobia, School (UF)
  Phobias (UF)
  Phobic Neuroses (UF)
  školní fobie (UF)
  See alsoúzkostné poruchy
  sociální fobie
  Linking entryPhobic Disorders
  ConspectF03. - 080. - 725
  NoteÚzkostná porucha, jejímž hlavním rysem je trvalý a iracionální strach z určité věci, činnosti nebo situace, kterým se jedinec pokouší vyhnout. Jedinec svůj strach vnímá jako přehnaný a bezdůvodný.
  DatabaseMESH
  References (3) - MESH
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1