Number of the records: 1  

nervový systém - fyziologické jevy

 1. Topical termnervový systém - fyziologické jevy
  See linkNervous System Physiologic Processes (UF)
  Nervous System Physiological Concepts (UF)
  Nervous System Physiological Phenomenon (UF)
  Nervous System Physiological Process (UF)
  Nervous System Physiological Processes (UF)
  Nervous System Physiology (UF)
  nervový systém - fyziologické pojmy (UF)
  nervový systém - fyziologické procesy (UF)
  nervový systém - fyziologie (UF)
  Physiology, Nervous System (UF)
  See alsomuskuloskeletální a nervový systém - fyziologické jevy
  neuroprotekce
  kortikální excitabilita
  arousal
  axonální přenos
  chronaxie
  dominance mozková
  habituace (psychofyziologie)
  vyšší nervová činnost
  kindling (neurologie)
  membránové potenciály
  regenerace nervu
  nervové vedení
  nervový útlum
  nervový přenos
  neuroplasticita
  neurosekrece
  psychomotorický výkon
  reakční čas
  reflex
  refrakterní doba elektrofyziologická
  čití, cítění
  spánek
  řeč
  akustika řeči
  chuťový práh
  tlak mozkomíšního moku
  neuroimunomodulace
  senzorický gating
  neurogeneze
  mozkové vlny
  senzitizace centrálního nervového systému
  Linking entry Nervous System Physiological Phenomena
  ConspectG11. - 561
  NoteCharakteristické vlastnosti a procesy probíhající v NERVOVÉM SYSTÉMU jako celku nebo se zřetelem na periferní či CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM.
  Databaset150m
  References (32) - t150m
  subject heading

  subject heading