Number of the records: 1  

mikroskopie

 1. Topical termmikroskopie
  See linkCompound Microscopy (UF)
  Hand-Held Microscopy (UF)
  Light Microscopy (UF)
  mikroskopie optická (UF)
  Optical Microscopy (UF)
  optická mikroskopie (UF)
  Simple Microscopy (UF)
  See alsodiagnostické zobrazování
  optika a fotonika
  výzkumné techniky
  akustická mikroskopie
  elektronová mikroskopie
  fluorescenční mikroskopie
  interferenční mikroskopie
  intravitální mikroskopie
  konfokální mikroskopie
  mikrofotografie
  mikroskopie skenující sondou
  nelineární optická mikroskopie
  nukleární mikroskopie
  polarizační mikroskopie
  ultrafialová mikroskopie
  videomikroskopie
  zobrazení jednotlivé molekuly
  Linking entryMicroscopy
  ConspectE01. - 370. - 350. - 515
  E05. - 595
  H01. - 671. - 617. - 562
  NotePoužívání nástrojů a technik k zobrazování materiálu a detailů, které nelze vidět pouhým okem. Obvykle se provádí zvětšením snímků přenesených světlem nebo elektronovými paprsky, s optickými nebo magnetickými čočkami, které zvětší celé pole snímku. V případě skenovací mikroskopie jsou snímky tvořeny shromažďováním výstupů ze vzorku ve zvětšeném měřítku, zatímco jsou skenovány úzkým paprskem elektronů, laseru, vodivé sondy či topografické sondy.
  DatabaseMESH
  References (17) - MESH
  (15) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1