Number of the records: 1  

metabolické nemoci

 1. Topical termmetabolické nemoci
  See linkDiseases, Metabolic (UF)
  metabolická onemocnění (UF)
  metabolické poruchy (UF)
  nemoci metabolismu (UF)
  poruchy metabolismu (UF)
  tezaurismóza (UF)
  tezauróza (UF)
  Thesaurismosis (UF)
  See alsonemoci výživy a metabolismu
  hyperlaktatemie
  malabsorpční syndromy
  metabolické nemoci kostí
  metabolické nemoci kůže
  metabolické nemoci mozku
  metabolický syndrom
  mitochondriální nemoci
  porfyrie
  poruchy acidobazické rovnováhy
  poruchy metabolismu fosforu
  poruchy metabolismu glukózy
  poruchy metabolismu lipidů
  poruchy metabolismu vápníku
  poruchy metabolismu železa
  poruchy opravy DNA
  poruchy proteostázy
  syndrom chřadnutí
  vodní a elektrolytová nerovnováha
  vrozené poruchy metabolismu
  Linking entryMetabolic Diseases
  ConspectC18. - 452
  NoteObecné označení pro nemoci vyvolané abnormálními metabolickými procesy. Mohou být vrozené, tedy způsobené dědičnými abnormalitami enzymů (vrozené poruchy metabolismu), nebo získané následkem endokrinního onemocnění nebo při selhání orgánu významného pro metabolismus, např. jater.
  DatabaseMESH
  References (20) - MESH
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1