Number of the records: 1  

duševní procesy

 1. Topical termduševní procesy
  See linkHuman Information Processing (UF)
  informační chování člověka (UF)
  Information Processing, Human (UF)
  mentální procesy (UF)
  See alsopsychologické jevy a procesy
  prokrastinace
  mentalizace
  kognice
  vyšší nervová činnost
  učení
  percepce
  myšlení
  vůle
  metafyzické vztahy mezi duší a tělem
  úmysl
  exekutivní funkce
  teorie mysli
  psychologická anticipace
  všímavost
  prostorová navigace
  Linking entry Mental Processes
  ConspectF02. - 463
  NoteV čase probíhající duševní aktivity ve všech svých formách (např. vnímání, pozorování, představování, myšlení, cítění a rozhodování).
  Databaset150m
  References (16) - t150m
  (5) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading