Number of the records: 1  

ischemie

 1. Topical termischemie
  See linkischémie (UF)
  See alsopatologické procesy
  infarkt
  no-reflow fenomén
  Linking entryIschemia
  ConspectC23. - 550. - 513
  NoteMístní nedokrevnost tkáně a orgánu, která vede k jejich poškození až odumření (nekróze, infarktu). Její podstatou je nedostatek kyslíku a živin ve tkáni spojený s hromaděním odpadních produktů. Je nejčastěji způsobena změnami na přívodných cévách – tepnách. Může jít o dočasný spasmus, poškození cév zánětem (např. Buergerova nemoc), akutní uzávěr vmetkem (embolem) nebo nejčastěji zúžením tepny na základě aterosklerózy. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz/)
  DatabaseMESH
  References (6) - MESH
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1