Number of the records: 1  

srdeční selhání

 1. Topical termsrdeční selhání
  See linkCardiac Failure (UF)
  Congestive Heart Failure (UF)
  dekompenzace srdce (UF)
  Heart Decompensation (UF)
  Heart Failure, Congestive (UF)
  Heart Failure, Left-Sided (UF)
  Heart Failure, Right-Sided (UF)
  kongestivní srdeční selhání (UF)
  Left-Sided Heart Failure (UF)
  levostranné selhání srdce (UF)
  levostranné srdeční selhání (UF)
  městnavé selhání srdce (UF)
  městnavé srdeční selhání (UF)
  Myocardial Failure (UF)
  myokard - selhání (UF)
  pravostranné selhání srdce (UF)
  pravostranné srdeční selhání (UF)
  Right-Sided Heart Failure (UF)
  selhání myokardu (UF)
  selhání srdce (UF)
  srdce - dekompenzace (UF)
  srdce - selhání (UF)
  srdce - selhání levostranné (UF)
  srdce - selhání městnavé (UF)
  srdce - selhání pravostranné (UF)
  srdeční dekompenzace (UF)
  srdeční nedostatečnost (UF)
  srdeční selhání městnavé (UF)
  SS (UF)
  See alsonemoci srdce
  paroxysmální noční dušnost
  edém při onemocnění srdce
  systolické srdeční selhání
  diastolické srdeční selhání
  kardiorenální syndrom
  Linking entry Heart Failure
  ConspectC14. - 280. - 434
  NoteStav, kdy srdce není schopno plnit svou funkci (tj. přečerpávat, „pumpovat" krev) v množství přiměřeném nárokům organismu. K příčinám se řadí porucha myokardu (zejm. ischemie), objemové a tlakové přetěžování srdce (např. chlopenní vady, hypertenze). Nikoliv vzácné je s. oboustranné s kombinací příznaků. S. s. může být akutní nebo chronické s různě dramatickými příznaky a s různě zapojenými kompenzačními mechanismy. K nim patří zejm. zvyšování preloadu (dilatace komory), retence tekutin a solí v důsledku silné aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron, tachykardie a aktivace sympatoadrenálního systému (vazokonstrikce). S. s. je považováno za systémový stav se změnami nejen hemodynamickými, ale změnami v hormonální a cytokinové produkci, ve vnitřním prostředí apod. Některé změny se vyvíjejí rychle (např. tachykardie), jiné po delší dobu (retence tekutin), rozvoj některých trvá i měsíce (hypertrofie a strukturální změny myokardu). Kompenzační mechanismy samy o sobě mohou z dlouhodobého hlediska srdce poškozovat (tachykardie zvyšuje potřebu kyslíku, zhoršuje prokrvení, vazokonstrikce vede k zvýšení afterloadu atp.). Patofyziologicky se rozlišuje selhání backward, forward. Na nedostatečnosti se podílí systolická dysfunkce (špatná kontraktilní schopnost) i dysfunkce diastolická (snížená poddajnost komory v diastole se vzestupem enddiastolického tlaku). Důležitá je rovněž správná životospráva, omezení solení, dostatek fyzického i psychického odpočinku. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
  Databaset150m
  References (6) - t150m
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading