Number of the records: 1  

nemoci srdce

 1. Topical termnemoci srdce
  See linkCardiac Diseases (UF)
  Cardiac Disorders (UF)
  Heart Disorders (UF)
  onemocnění srdce (UF)
  srdce - nemoci (UF)
  srdeční choroby (UF)
  srdeční nemoci (UF)
  See alsokardiovaskulární nemoci
  aneurysma srdce
  cor pulmonale
  endokarditida
  ischemická choroba srdeční
  karcinoidní nemoc srdce
  kardiomegalie
  kardiomyopatie
  kardiotoxicita
  komorová dysfunkce
  nádory srdce
  nemoci převodního systému srdečního
  nemoci srdečních chlopní
  nízký srdeční výdej
  obstrukce výtoku ze srdeční komory
  perikardiální efúze
  perikarditida
  pneumoperikard
  poresuscitační syndrom
  postperikardiotomický syndrom
  revmatická karditida
  ruptura srdce
  srdeční arytmie
  srdeční selhání
  srdeční tamponáda
  srdeční zástava
  syndrom omráčeného myokardu
  vrozené srdeční vady
  vysoký srdeční výdej
  neurocirkulační astenie (RT)
  Linking entryHeart Diseases
  ConspectC14. - 280
  NotePatologické stavy srdce, včetně jeho strukturálních a funkčních abnormalit.
  DatabaseMESH
  References (30) - MESH
  (80) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1