Number of the records: 1  

emoce

 1. Topical termemoce
  See linkFeelings (UF)
  lítost (UF)
  pocity (UF)
  Regret (UF)
  zklamání (UF)
  See alsochování a mechanismy chování
  afekt
  apatie
  deprese
  emoční regulace
  euforie
  frustrace
  láska
  naděje
  nenávist
  nepřátelství
  nuda
  odpor
  odpuštění
  odvaha
  osamocení
  psychický distres
  radost
  smutek
  štěstí
  strach
  úzkost
  vina
  žárlivost
  zlost
  ztráta blízké osoby
  afektivní symptomy (RT)
  Linking entryEmotions
  ConspectF01. - 470
  NoteCitové hnutí mysli. Někdy se rozlišuje prudká emoce – afekt a emocionální stav – nálada. Strukturním základem emoce v mozku je oblast hypothalamu a limbického systému. (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz)
  DatabaseMESH
  References (26) - MESH
  (12) - Books
  (1) - Graphics
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1