Number of the records: 1  

terapie náhlých příhod

 1. Topical termterapie náhlých příhod
  See linkEmergency Therapy (UF)
  náhlé příhody - terapie (UF)
  neodkladná péče (UF)
  Therapy, Emergency (UF)
  See alsoterapie
  Heimlichův hmat
  neodkladná péče o pacienty s traumatem
  první pomoc
  resuscitace
  transport pacientů
  náhlé příhody (RT)
  Linking entryEmergency Treatment
  ConspectE02. - 365
  NotePrvní pomoc nebo jiný okamžitý zásah při nehodách nebo zdravotních stavech vyžadujících okamžitou péči a ošetření před následným lékařským a chirurgickým ošetřením.
  DatabaseMESH
  References (7) - MESH
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1