Number of the records: 1  

polékové dyskineze

 1. Topical termpolékové dyskineze
  See linkDyskinesia, Medication-Induced (UF)
  dyskinéze léková (UF)
  dyskineze poléková (UF)
  dyskineze vyvolaná léčbou (UF)
  dyskineze vyvolaná léčivy (UF)
  dyskineze vyvolaná medikací (UF)
  Medication-Induced Dyskinesia (UF)
  poléková dyskineze (UF)
  polékové dyskinetické syndromy (UF)
  See alsodyskineze
  neurotoxické syndromy
  nežádoucí účinky léčiv
  tardivní dyskineze
  poléková akatizie (RT)
  Linking entryDyskinesia, Drug-Induced
  ConspectC10. - 228. - 662. - 262. - 500
  C10. - 597. - 350. - 275
  C10. - 720. - 312
  C23. - 888. - 592. - 350. - 275
  C25. - 100. - 750
  C25. - 723. - 705. - 200
  NotePoruchy souhry normálních pohybů, včetně hyperkineze, hypokineze, tremoru a dystonie, spojené s určitou léčbou nebo užitím léčiv. Nejčastěji jsou postižené svaly obličeje, trupu, krku a končetin. Tardivní dyskineze je mimovolní pohybová porucha vznikající nejčastěji při dlouhodobé léčbě neuroleptiky (antipsychotiky). K projevům patří hyperkinetické pohyby svalů obličeje, jazyka a krku.
  DatabaseMESH
  References (5) - MESH
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.