Number of the records: 1  

farmakoterapie

 1. Topical termfarmakoterapie
  See linkchemoterapie (UF)
  Chemotherapy (UF)
  Pharmacotherapy (UF)
  terapie léky (UF)
  Therapy, Drug (UF)
  See alsoterapie
  adjuvantní chemoterapie
  ambulantní infuzní terapie
  autoaplikace
  chelátová terapie
  chemoprofylaxe
  chemoradioterapie
  chemoterapie konsolidační
  cílená molekulární terapie
  depreskripce
  elektrochemoterapie
  enzymoterapie
  fotochemoterapie
  hormonální substituční terapie
  indukční chemoterapie
  klyzma
  kombinovaná farmakoterapie
  léčba COVID-19 léky
  lékové předpisy
  medikační omyly
  nevhodné předepisování
  opiátová substituční terapie
  ortomolekulární terapie
  pleurodéza
  počítačová farmakoterapie
  polypharmacy
  premedikace
  protokoly protinádorové léčby
  rozvrh dávkování léků
  samoléčba
  skleroterapie
  systémy cílené aplikace léků
  tekutinová terapie
  trombolytická terapie
  udržovací chemoterapie
  výpočet dávky léku
  vysazování léků
  zneužívání léčiv
  způsoby aplikace léků
  farmakologické účinky (RT)
  medikační omyly (RT)
  Linking entryDrug Therapy
  ConspectE02. - 319
  NotePoužití léků k léčbě nemoci nebo jejích symptomů. Jedním z příkladů je použití antitumorózních látek k léčbě rakoviny.
  DatabaseMESH
  References (40) - MESH
  (93) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1