Number of the records: 1  

diagnóza

 1. Topical termdiagnóza
  See linkante mortem diagnóza (UF)
  Antemortem Diagnosis (UF)
  antemortem diagnóza (UF)
  Diagnose (UF)
  Diagnoses and Examination (UF)
  Diagnoses and Examinations (UF)
  diagnóza ante mortem (UF)
  diagnóza post mortem (UF)
  diagnózy a vyšetření (UF)
  Examinations and Diagnoses (UF)
  ohledání a diagnózy (UF)
  posmrtná diagnóza (UF)
  postmortální diagnóza (UF)
  Postmortem Diagnosis (UF)
  vyšetření a diagnózy (UF)
  See alsočasná diagnóza
  chybná diagnóza
  diagnostické techniky a postupy
  diagnóza dvojí (psychiatrie)
  diagnóza počítačová
  diferenciální diagnóza
  klinické rozhodování
  nadbytečná diagnóza
  náhodný nález
  opožděná diagnóza
  prodromální symptomy
  prognóza
  teranostická nanomedicína
  Linking entryDiagnosis
  ConspectE01
  NoteDiagnóza (zkr. dg.) - rozeznání nemoci a její pojmenování. Stanovení d. je předpokladem správné léčby. Vychází ze základních příznaků nemoci a posouzení okolností, které by s nimi mohly být v příčinném vztahu (viz anamnéza), fyzikálního vyšetření pacienta a laboratorních či přístrojových vyšetření, která odrážejí celkový stav organismu i jednotlivých orgánů a která mohou event. odhalit i příčinu onemocnění. Kromě pojmenování choroby se užívá i číselných kódů mezinárodní klasifikace nemocí. D. lze chápat jako výrok o zdravotním stavu jedince, kterým konkrétnímu nemocnému přisuzujeme určitý nozologický pojem. Tímto pojmem může být nozologická jednotka, syndrom či jen symptom nemoci. D. ve formě nozologické jednotky zůstává ideálem lékařského uvažování. Srov. diferenciální diagnóza. (cit. Velký lékařský slovník online, 2013 http://lekarske.slovniky.cz/ )
  DatabaseMESH
  References (13) - MESH
  (244) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (2) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.