Number of the records: 1  

infekce centrálního nervového systému

 1. Topical terminfekce centrálního nervového systému
  See linkCentral Nervous System Infection (UF)
  centrální nervový systém - infekce (UF)
  CNS Infections (UF)
  Infections, Central Nervous System (UF)
  infekce CNS (UF)
  neuroinfekce (UF)
  See alsoinfekce
  nemoci centrálního nervového systému
  absces mozku
  bakteriální infekce centrálního nervového systému
  encefalomyelitida
  epidurální absces
  infekční encefalitida
  meningoencefalitida
  myelitida
  mykotické infekce centrálního nervového systému
  parazitární infekce centrálního nervového systému
  perimeningeální infekce
  prionové nemoci
  virové nemoci CNS
  Linking entryCentral Nervous System Infections
  ConspectC01. - 207
  C10. - 228. - 228
  NotePatogenní infekce mozku, míchy a mozkových blan. Jako primární nebo sekundární infekce mohou CNS ohrozit infekce DNA viry, infekce RNA viry, bakteriální infekce, mykoplazmatické infekce, spirochetové infekce, mykotické infekce, protozoální infekce, helmintóza a prionové infekce.
  DatabaseMESH
  References (14) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1