Number of the records: 1  

kandidóza

 1. Topical termkandidóza
  See linkCandida Infection (UF)
  Moniliasis (UF)
  moniliáza (UF)
  See alsomykózy
  kandidóza chronická mukokutánní
  kandidóza invazivní
  kandidóza kožní
  kandidóza vulvovaginální
  orální kandidóza
  Linking entryCandidiasis
  ConspectC01. - 150. - 703. - 160
  NoteInfekce vyvolaná kvasinkou Candida (kandida), druh mykózy. Za určitých okolností (nedostatečná hygiena, snížení odolnosti, cukrovka, léčba širokospektrými antibiotiky) se může pomnožit a způsobit místní onemocnění. Orální k. může mít formu sooru (pseudomembranózní forma), akutní atrofickou či chronickou hyperplastickou formu či formu angulární cheilitidy. Dalšími typy onemocnění jsou intertriginózní k., vulvovaginální k., kandidová balanitida, onychomykóza a paronychie, mukokutánní k. U oslabených jedinců může postihovat i vnitřní orgány (jícen, plíce) – systémová k. Význam k. v současnosti prudce narůstá, zejm. v souvislosti s imunosuprimovanými osobami. K. jsou rovněž závažnými nozokomiálními infekcemi. Léčí se antimykotiky. (cit. Velký lékařský slovník online, 2015 http://lekarske.slovniky.cz)
  DatabaseMESH
  References (6) - MESH
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1