Number of the records: 1  

duševní poruchy

 1. Topical termduševní poruchy
  See linkBehavior Disorders (UF)
  Diagnosis, Psychiatric (UF)
  diagnóza psychiatrická (UF)
  duševní choroby (UF)
  duševní nemoci (UF)
  Mental Disorders, Severe (UF)
  Mental Illness (UF)
  mentální poruchy (UF)
  nemoci duševní (UF)
  poruchy chování (UF)
  Psychiatric Diagnosis (UF)
  Psychiatric Diseases (UF)
  Psychiatric Disorders (UF)
  Psychiatric Illness (UF)
  psychiatrická diagnóza (UF)
  psychické poruchy (UF)
  těžké duševní poruchy (UF)
  See alsobipolární a příbuzné poruchy
  disociační poruchy
  impulzivní poruchy
  motorické poruchy
  neurokognitivní poruchy
  neurotické poruchy
  neurovývojové poruchy
  parafilie
  poruchy nálady
  poruchy osobnosti
  poruchy příjmu potravy
  poruchy související s traumatem a stresem
  poruchy spánku a bdění
  poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek
  poruchy vylučování
  schizofrenie a poruchy s psychotickými rysy
  sexuální dysfunkce psychické
  somatoformní poruchy
  úzkostné poruchy
  duševně nemocní (RT)
  Linking entryMental Disorders
  ConspectF03
  NotePsychiatrická onemocnění, která se projevují zhroucením se v adaptačním procesu. Primárně se projevují abnormalitami myšlenek, pocitů a chování, které způsobují buď tíseň nebo zhoršené fungování jedince. Jedná se o onemocnění postihující vyšší nervovou činnost, která nejsou podložena makroskopickým strukturálním poškozením mozku. (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz)
  DatabaseMESH
  References (20) - MESH
  (29) - Books
  (2) - Video records
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1