Number of the records: 1  

software

 1. Form, Genresoftware
  See linkSW
  See alsoelektronické zdroje
  Linking entrysoftware
  NotePouze pro vyhledávání.
  DatabaseSoubor termínu pro formu/žánr
  References (1) - Soubor termínu pro formu/žánr
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1