Number of the records: 1  

věta (lingvistika)

 1. Topical termvěta (lingvistika)
  See alsoaktuální členění věty
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  Linking entrysentence and clause (linguistics)
  Conspect81 - Lingvistika. Jazyky
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1