Number of the records: 1  

superintendenti

 1. Topical termsuperintendenti
  See alsobiskupové
  evangelické církve
  metodistické církve
  církevní úřady
  protestantští duchovní
  Linking entrysuperintendents
  Conspect271/279 - Křesťanské církve, sekty, denominace
  NoteÚřad v metodistických a evangelických církvích zastávaný vedoucím duchovním (kazatelem) dané církve. Etymologicky i obsahově odpovídá úřadu biskupa (případně efora) v jiných křesťanských církvích.
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1