Number of the records: 1  

země východního bloku (1945-1989)

 1. Geographic namezemě východního bloku (1945-1989)
  See linkstáty východního bloku (1945-1989)
  země sovětského bloku (1945-1989)
  východní blok (1945-1989)
  komunistické země východního bloku (1945-1989)
  satelitní země Sovětského svazu (1945-1989)
  Ostblock (1945-1989)
  See alsorozpad východního bloku (1989-1991)
  studená válka (1945-1989)
  See alsozemě Varšavské smlouvy
  Evropa střední a východní
  Evropa východní
  socialistické země
  Linking entryEastern block (1945-1989)
  NotePoužívá se pro politické a hospodářské dějiny Sovětského svazu a jeho satelitní země v době studené války (1945-1989); vojenskou organizací zemí východního bloku byla Varšavská smlouva, hospodářskou RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci)
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodn%C3%AD_blok
  DatabaseSoubor geografických jmen
  References (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor geografických jmen
  (3) - Books
  geographical name

  geographical name