Number of the records: 1  

Homolová, Eva

  1. Personal nameHomolová, Eva
    BiographySlovenská lingvistka, anglistka, vysokoškolská pedagožka, zabývá se též výukou angličtiny žáků se specifickými poruchami učení.
    Source data foundJejí: Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ; SKK SR, cit. 19. 11. 2012 (autoritní forma, biografické údaje) ; www(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Katedra anglistiky a amerikanistiky), cit. 19. 11. 2012 (biografické údaje)
    DatabaseSoubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
    References (3) - Books