Number of the records: 1  

západní země

 1. Geographic namezápadní země
  See linkzápadní společnosti
  See alsozápadní civilizace
  See alsovyspělé země
  Linking entryWestern countries
  NoteVícevýznamný termín, používá se dle kontextu v historickém, kulturním, politickém či ekonomickém smyslu.
  Source data foundLC (Names) ; www(Wikipedia, the free encyclopedia)
  URLhttp://en.wikipedia.org/wiki/Western_world
  DatabaseSoubor geografických jmen
  References (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor geografických jmen
  (18) - Books
  geographical name

  geographical name