Number of the records: 1  

řimsologie

 1. Topical termřimsologie
  See alsopseudověda
  recese
  bohémství
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Noteupolar
  Protialkoholní společnost doktora Řimsy vzešla z pražské studentské bohémy 70. let 20. století. Navazovala v jistém smyslu na podobná recesisticky orientovaná sdružení a hnutí 60. let. Profilovala se jako výsostně exaktní věda zkoumající zpočátku hlavně alkohol-alkoholismus coby antropologický fenomén. Již čtyřicet let probíhají v pražských hospodách relativně pravidelné řimsologické kongresy, na nichž skalní badatelé, ale i náhodní sympatizanti prezentují výsledky zkoumání řimsologických kategorií v oborech sobě vlastních – filosofii, estetice, kunsthistorii, muzikologii, psychologii aj.
  URLhttp://www.czechlit.cz/nove-knihy/societas-contraalcoholica-doctoris-rimsae/?allInMonth=1&year=2012&day=1&month=10
  DatabaseSoubor věcných témat
  References (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading